Soft skills (в перекладі з англійської – «гнучкі навички», «м’які навички»)  – універсальні компетенції, які значно важче виміряти за допомогою кількісних показників. Такі навички можуть називатись також особистими якостями, оскільки вони залежать від особистісних особливостей людини, набуваються з особистим досвідом. Soft skills – надпрофесійні навички, котрі допомагають вирішувати повсякденні життєві завдання, взаємодіяти з іншими. Вони не пов’язані з конкретною професією, але допомагають краще виконувати свою роботу, а також сприяють кар’єрному зростанню. Soft skills потрібні всім, хто хоче розвиватися.

Окрім soft skills виділяють ще й hard skills.

Hard skills (англ. “жорсткі” навички) – професійні навички, яким можна навчитися, котрі можна виміряти. Для опанування hard skills необхідно засвоїти конкретні знання та інструкції, якість навчання можна перевірити за допомогою іспиту. Hard skills – вузькі професійні навички, які потрібні для вирішення конкретних робочих завдань.

У чому полягають відмінності hard від soft?

Вчені з Гарварду, Стенфорду та Фонду Карнегі з’ясували, що «гнучкі навички» складають 85% успішності людини в професії, а «жорсткі» становлять лише 15%.

М’якими навичками має володіти будь-який працівник, навіть, якщо ви маєте високий рівень професіоналізму. Такі навички потрібні для того, щоб і надалі залишатися професіоналом.

Бути професіоналом (тобто добре володіти суто професійними навичками) і бути ефективним працівником – це різне. Нині цінним вважається не такий працівник, хто колись засвоїв багато інформації, а тепер виконує її за напрацьованим зразком, а такий, хто вміє швидко вчитися, ефективно адаптуватися до нових умов, а також знаходити нестандартні рішення.

Для випуску сучасних прогресивних фахівців університетам рекомендують включати розвиток гнучких навичок до навчальних планів.

КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ

Базові комунікативні навички допомагають зав’язувати, підтримувати та розвивати стосунки з людьми. За допомогою комунікативних навичок можна продуктивно підтримувати розмову, ефективно поводити себе в критичних ситуаціях. Ці навички потрібні кожному.

Комунікація – це передача інформації, обмін знаннями та емоціями, що допомагає налагоджувати контакти, щоб задовольняти потреби, виконувати життєві та професійні завдання. Комунікативні навички важливі для будь-якого професіонала.

Розвиток емоційного інтелекту. Емоційний інтелект – здатність розуміти емоції, мотивацію, наміри свої та інших людей. Навичка допомагає будувати успішну комунікацію.

           Вміння домовлятися з іншими, аргументувати. Здійснення осмислення точки зору співрозмовників з відповідною адекватною реакцією. Досягнення власних цілей, з урахуванням думки опонентів. Визначення оптимальної лінії поведінки під час дискусії.

           Вміння слухати та підтримувати бесіду. Здатність не лише почути звуки, а й усвідомити слова, котрі вам кажуть.

           Вміння коректно використовувати e-mail. Навичка писати структуровані, лаконічні, чіткі листи (повідомлення), дотримуючись відповідної етики та формату листування.

           Екологічне спілкування в конфліктній ситуації. Ненасильницьке спілкування. Ненасильницьке спілкування – метод чіткого та точного повідомлення співрозмовникові спостереження, що підкріплюється фактом, а далі висловлюєте власну потребу та формулюєте прохання. Таким чином, ви не заподієте шкоди вашому співрозмовникові, задовольните власні потреби, зможете виявити насильницьку комунікацію щодо вас, а також знешкодите її.

ЗДАТНІСТЬ ПРАЦЮВАТИ В КОМАНДІ

Здатність працювати в команді. Професіонал має володіти навичками міжособистісного спілкування, щоб налагодити успішну комунікацію з колегами. Необхідно вміти делегувати обов’язки, налагоджувати ефективне спілкування та досягати спільної мети. Стануть у нагоді й навички конструктивного вирішення конфліктів, створення, управління та побудови відносин в команді.

           Лідерські якості. Неважливо, яку посаду в компанії чи роль у команді ви маєте, лідерські якості теж важливі для професіонала. Такі якості можуть виявлятися в якості прийняття рішень, умінні взяти відповідальність, постановці цілей, умінні організувати групу людей (навіть тимчасову), для досягнення мети.

ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП

Більшість професій передбачають застосування певних навичок, що пов’язані з виступами перед публікою. Не кожному доводиться постійно проводити довготривалі презентації чи виступи, але більшості працівників доводиться хоч час від часу виступати на нарадах, представляти певну інформацію колегам, виступати перед командою. Щоб ця діяльність була успішною та ефективною потрібно розвивати навички публічного виступу.

Самопрезентація. Вміння зрозуміло та чітко говорити, висловлювати думку, доносити свої ідеї до інших, щоб вас розуміли та запам’ятовували.

НАВИЧКИ САМООРГАНІЗАЦІЇ

Управління собою: вміння організувати власну діяльність і ефективно розпоряджатися часом. Навички self-менеджменту допомагають ефективно контролювати свої стани, час, процеси.

Управління часом (тайм-менеджмент). Навички, необхідні, щоб справлятися із завданнями вчасно, не відчуваючи дискомфорту або надмірної втоми, виснаження ресурсу.

Пунктуальність. Навичка приходити вчасно, без запізнень.

Керування стресом (стрес-менеджмент). Розуміння власного стану в періоди сильного фізичного і психологічного напруження, з відповідним на те реагуванням та ефективне управління власною поведінкою, залежно від ситуації.

УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ РОЗВИТКОМ

Здатність отримувати нові знання, пізнавати нову інформацію, з її подальшим застосуванням на практиці для вирішення життєвих завдань.

Управління власним розвитком допомагає обирати інформаційні джерела, контролювати та відстежувати власний розвиток за власним навчальним планом.

Планування та цілепокладання. На кожному етапі навчання потрібно усвідомлено ставити цілі. Уміння визначення мети допомагає їх формулювати й досягати. В окремому матеріалі ми детально розповіли, як працювати з цілями для свого навчання і представити його у вигляді проєкту:

Самоаналіз і рефлексія. Здатність до самостійного аналізу власних вчинків, поведінки, наслідків діяльності. Допомагає оцінити свої дії. Навичка рефлексувати розвиває усвідомленість, більш зважене прийняття рішень, що базується на усвідомленні потреб.

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Проєкти оточують нас. Пошити спідницю, зробити ремонт на балконі, провести тренінг – це все проєкти. Вміння керувати проєктами впливає на якість вашого життя. Від ваших навичок залежить результат проєкту.

НАВИЧКИ ЕФЕКТИВНОГО МИСЛЕННЯ

Навички ефективного мислення: управління власними мисленнєвими процесами, котрі допомагають систематизувати знання.

Критичне мислення. Здатність не лише споживати інформацію, а й аналізувати, піддавати сумнівам. Навичка допомагає перевіряти інформацію, сприяє пошуку взаємозв’язків між фактами. Критичне мислення допомагає приймати рішення та формулювати аргументи.

Пошук і аналіз інформації. Уміння працювати з інформацією. Її пошук, аналіз, формування висновків.

Розв’язання проблем. Навичка допомагає справлятися з труднощами на роботі та в житті. Сутність полягає в тому, що ви долаєте труднощі задля досягнення поставлених цілей і отримання результату.

Вироблення і прийняття рішень. Прийняття рішень — здатність усвідомлено обирати найкраще рішення з можливих варіантів. Ця навичка допомагає швидко і з максимальною користю досягати своїх цілей.

Креативне мислення. Креативні навички. Здатність нестандартно мислити. Оскільки світ не стоїть на місці, відбувається розвиток технологій, все частіше можуть виникати нешаблонні завдання, котрі потребують оригінального підходу.  

Екологічне мислення. Здатність усвідомлено сприймати події, не шкодити собі та оточенню. Екологічне мислення передбачає відповідальність за свої дії та позитивне ставлення до світу.

Тривалість розвитку м’яких навичок залежить від ваших особистісних особливостей, від досвіду, часу, який вам потрібен. Розвиток будь-яких soft skills вимагає часу.

Знадобляться ваші активність, терпіння, наполегливість, але результат того вартий. Зростання рівня soft skills допоможе не лише в роботі, але й може посприяти покращенню вашого життя загалом, включаючи стосунки з близькими.

Соцслужба в телеграм | фейсбук | інстаграм

Діліться темами, про які вам буде цікаво дізнатися більше в бот соц.служби

Де нас знайти

Контакти (де нас знайти) та графік роботи:

Адреса: вул. Борщагівська, 144 (20-й гуртожиток, окремий вхід зліва)
тел.: 044-204-80-45; 044-204-81-29
Telegram Facebook Instagram YouTube Веб-сайт Електронна пошта
Запис до психолога: psybooking.simplybook.it
Зворотній зв’язок y telegram: @asksss_bot

Задайте своє питання!

 

[contact-form-7 id=”36″ title=”Контактная форма 1″]

×