Цієї осені Студентська соціальна служба НТУУ «КПІ» третій рік поспіль, реалізує Програму профілактики негативних явищ в студентському середовищі для першокурсників нашого університету. Успіх та результативність програми доводять підсумки тестувань, що проводились для кожної тренінгової групи двох попередніх років. Результати тестування показали значне підвищення рівня обізнаності першокурсників з питань правопорушень, їх знання Правил внутрішнього розпорядку НТУУ «КПІ» та Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НТУУ «КПІ».

Важливим моментом в житті кожного студента, який щойно вступив до ВНЗ та отримав змогу проживати в гуртожитку є перший досвід самостійного життя. Першокурсники опиняються без батьківської опіки. Модель «дорослої» поведінки вони зазвичай запозичують у старшокурсників, котрі проживають у тому ж середовищі (зокрема гуртожитку).

Програма профілактики побудована у формі  тренінгової роботи, що складається з комплексу методик, які сприяють розвитку  у студентів здатності аналізувати власну поведінку та прогнозувати  її наслідки, формувати  навички пошуку та використання альтернативних способів вираження емоцій у соціально-прийнятній формі. Першокурсників ознайомлюють з поняттям «правопорушення», видами правопорушень та відповідальністю, що передбачена за них; з порядком виявлення правопорушень на території НТУУ «КПІ», розглядом їх на факультеті/інституті НТУУ «КПІ» та особливостями визначення виду дисциплінарних стягнень, які застосовуються до студентів НТУУ «КПІ» за скоєні правопорушення. Також студентів ознайомлюють з проблематикою ВІЛ/СНІДу, гепатиту А, В та, особливо небезпечного, С, шляхами їх передачі та методами запобігання зараженню. Тренінги охоплюють також тематику пошуку шляхів самореалізації студентської молоді. Першокурсники отримують інформацію про секції Центру фізичного виховання та спорту НТУУ «КПІ», органи студентського самоврядування, наукові гуртки та гуртки творчості в Центрі культури та мистецтв НТУУ «КПІ», спортивні й культурні заходи, що проводитимуться найближчим часом в НТУУ «КПІ», де кожен може розкрити свій потенціал.

Програма постійно удосконалюється відповідно до змін, що вводяться в  НТУУ «КПІ» тому і цього року внесені певні корективи, що обов’язково принесуть позитивний результат.

В 2011 році тренінги пройдуть за наступним графіком:

  Гуртожиток №1
19 вересня 16:30 17:30 18:30
  Гуртожиток №3
20 вересня 16:30
  Гуртожиток №4
21 вересня 16:30 17:30 18:30
  Гуртожиток №6
22 вересня 16:30    
  Гуртожиток №7
20 вересня   17:30 18:30
  Гуртожиток №8
26 вересня 16:30 17:30 18:30
  Гуртожиток № 9
20 вересня 16:30    
27 вересня 16:30    
  Гуртожиток №10
28 вересня 16:30 17:30  
  Гуртожиток №11
28 вересня     18:30
  Гуртожиток №12
29 вересня 16:30 17:30 18:30
  Гуртожиток №13
3 жовтня 16:30 17:30 18:30
  Гуртожиток №14
4 жовтня 16:30 17:30 18:30
  Гуртожиток №15
5 жовтня 16:30 17:30 18:30
  Гуртожиток №16
6 жовтня 16:30 17:30 18:30
  Гуртожиток №17
27 вересня   17:30  
  Гуртожиток №18
10 жовтня 16:30 17:30 18:30
11 жовтня 16:30 17:30 18:30
  Гуртожиток №19
12 жовтня 16:30 17:30 18:30
13 жовтня 16:30 17:30 18:30
  Гуртожиток №20
17 жовтня 16:30 17:30 18:30
18 жовтня 16:30 17:30 18:30