Шановні студенти!

Якщо Ви бажаєте взяти участь у конкурсі на здобуття стипендії та премії Київського міського голови, звертайтеся до деканатів ваших факультетів або у відділ навчально-виховної роботи Департаменту навчально-виховної роботи (1 корпус, к. 229, всередині кім. 5).

Стипендія КМГ призначається студентам міста, які відмінно навчаються та займаються активною громадською діяльністю.  Розмір стипендії – 300 грн. щомісяця протягом навчального року.

Премія КМГ призначається студентам, які успішно навчаються, проводять наукові дослідження , здійснюють науково-технічні розробки і вже досягли значних результатів у цій справі... Розмір одноразової премії – 1275 грн.

Перевага надаватиметься студентам старших курсів.

Документи просимо оформити відповідно до таких вимог:

  1. Подання про призначення стипендії (премії) приймаються у друкованому вигляді українською мовою. В поданні на присудження премії обов’язково зазначити перелік наукових праць, кількість публікацій, конференцій, в яких брали участь студенти з зазначенням конкретних назв, дати проведення та місця, яке посів студент.
  2. Особовий листок з обліку кадрів особи з фотокарткою і обов’язковим зазначенням домашньої адреси та телефону, за підписом декана або іншої уповноваженої особи та мокрою печаткою.
  3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера особи в 2-ох екземплярах.
  4. Копія паспорта (всі сторінки  завірені підписом студента  та датою) в 2-ох екземплярах.
  5. Завірена виписка з навчальної картки студента (або витяг із заліково-екзаменаційних відомостей) за останні два семестри.

Також необхідно підготувати в електронному вигляді таблицю, що наведена нижче (в форматі Word 97-2003).

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по-батькові Дата народження Місце навчання Відомості про досягнення Контактний телефон

1.

Іванов Іван Іванович

03.02.89 Студент 3 курсу, гр. АМ-72 Національного технічного університету України «КПІ» Староста групи (протягом 3-х років), член студентської ради факультету, активно займається технічною творчістю, отримав диплом за І-ше місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з культурології (травень 2010 року), приймав участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з філософії та релігієзнавства, посів ІІІ місце (квітень 2010 року) д….

м…

Документи, які не відповідають зазначеним вимогам або подані не вчасно, не будуть прийматися. Зразки бланків особового листка та подання на призначення стипендії можна отримати в деканаті свого факультету або звернувшись до Департаменту навчально-виховної роботи кім. 299 корп. № 1, відділ навчально-виховної роботи (кім. 5, тел. 406-85-93)

 Всі документи в письмовому вигляді та електронний варіант таблиці приймаються до 23 вересня 2011 року.