Стипендія

Cередній бал успішності Розміри академічної стипендії
5.00 590 грн.
4.00-4.99 530 грн.

 

Пільгові категорії студентів:

— Cтуденти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків;

— Cтуденти з числа осіб, яким згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” гарантуються пільги під час призначення стипендії;

— Cтуденти з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);

— Cтуденти, які є дітьми-інвалідами та інвалідами I-III груп, а також студенти, які є інвалідами по зору і слуху;

— Cтуденти, які мають сім’ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або одна мати (батько) навчається у вищому навчальному закладі за денною формою навчання.

Розміри соціальної стипендії  студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

Cередній бал успішності Розміри соціальної стипендії
5.00 1160 грн.
4.00-4.99 1160 грн.

Іменні та персональні стипендії

Стипендія Розмір
Персональні (іменні) стипендії НТУУ „КПІ” 615 грн.
Стипендія Президента України 1000 грн.
Стипендія Кабінету Міністрів України 850 грн.
Стипендія ім. Курчатова І.В. (для спеціальності «Атомна енергетика») 850 грн.
Стипендія Верховної Ради України 1200 грн.
Персональна стипендія Д. Андрієвського 1000 грн.

Призначення матеріальної допомоги та премії студентам:

Матеріальна допомога надається студентам, які її потребують, як правило, не частіше одного разу на календарний рік на підставі особистої заяви та доданих до неї відповідних підтверджуючих документів. Розмір матеріальної допомоги становить не більше 1,7 мінімальної ординарної стипендії, тобто не більше ніж 900 грн.

В особливих випадках (смерть одного з батьків, народження дитини і т.і.) розмір матеріальної допомоги становить 2 мінімальні ординарні стипендії, тобто 1060 грн. В такому випадку нарахування коштів здійснюється з централізованого фонду соціальної допомоги Університету на підставі наданих документів.

Премія надається студентам за успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності, її розмір становить не більше 1,51 мінімальної ординарної стипендії, тобто не більше 800 грн.

Розміри соціальної стипендії студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

Середній бал успішності Розмір стипендії
5.00 1160 грн. + 60 грн.
4.00-4.99 1160 грн.