На численні запити студентів щодо розміру ординарної (звичайної) академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів   I-IV рівнів акредитації, а також для студентів із  числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, повідомляємо:

 Розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії на 2011 рік визначений Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» і встановлений в розмірах, що діяли на грудень 2010 року, тобто 530 грн. Для студентів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування розмір соціальної стипендії становить 1160 грн.  Додаткові виплати зі стипендіального фонду  здійснюються на підставі наказу про індексацію стипендії на виконання Закону України «Про індексацію грошових доходів населення»  та Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення». Зазначені нормативно-правові документи визначають, які доходи населення підлягають індексації і яким чином вона проводиться. Індекси для проведення індексації грошових доходів публікуються у офіційних друкованих виданнях України щомісяця. Індексації підлягають доходи, які не мають разового характеру і не перевищують прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на даний період.

Примітка: СУМИ НАРАХУВАНЬ ВКАЗАНІ БЕЗ ВРАХУВАННЯ СПЛАТИ 1% ЧЛЕНСЬКОГО ВНЕСКУ  ПРОФСПІЛКОВОМУ КОМІТЕТУ СТУДЕНТІВ НТУУ «КПІ».