09 вересня 2013 року в Студентській соціальній службі НТУУ «КПІ» вже п’ятий рік поспіль розпочинаються тренінгові заняття «Самореалізація особистості як механізм соціальної адаптації студентів НТУУ «КПІ» для першокурсників в рамках комплексної програми соціальної адаптації та профілактики правопорушень шляхом самореалізації студентів НТУУ «Київський політехнічний інститут».

Сучасна ситуація, у якій перебуває українське суспільство останнім часом, характеризується мінливістю, політичною нестабільністю, соціально-економічною невизначеністю. Такі тенденції поширюються практично на всі соціальні групи, але надзвичайно болісно їх прояв позначається на молоді, яка через свої вікові особливості ще не набула життєвого досвіду, усталених переконань і професійних знань. Така ситуація диктує підвищені вимоги до адаптивних можливостей молодої людини, для якої життєво важливим є вміння активно пристосуватися до змінних життєвих ситуацій.

Проблема соціальної адаптації постає особливо актуальною, коли йдеться про молодь студентську, особливо першокурсників, які, крім звикання до умов навчального процесу у вищому навчальному закладі, відчувають труднощі, зумовлені професійною реалізацією себе в новому культурно-освітньому середовищі. Така ситуація спричиняє виникнення протиріч у навчально-виховному процесі, спілкуванні з іншими студентами, викладачами, розв’язання яких зумовлено необхідністю актуалізації в студентів адаптаційного потенціалу, від якого залежить успішність усього процесу професійної підготовки у ВНЗ.

Підготовка спеціалістів з високорозвиненими професійними здібностями, котрі здатні творчо мислити та екстраполювати новітні ідеї на сьогодення і майбутнє потребує пошуку практичних шляхів організації успішної соціалізації обдарованої молоді, в тому числі й студентської, створення відповідних умов для її самоактуалізації, формування соціальної зрілості та компетентності. Ефективне вирішення цього завдання в освітньому процесі гарантує підготовку справжнього професіонала та водночас формування в нього якостей людини високої культури. Самореалізація, прагнення до неї є однією з провідних сил розвиненої особистості, стимулом і напрямком її діяльності.

Сьогодення від сучасної освіти, вимагає формування та розвитку таких особистостей, які здатні вирішувати проблеми і долати труднощі, здійснювати вибір і проявляти самостійність, відповідальність, гнучкість у прийнятті рішень та володіють високим рівнем критичності мислення. Ці завдання проголошено у Національній доктрині розвитку освіти України, а тому проблематика самореалізації студентів вищих навчальних закладів і умов формування відповідної мотивації особистості виявляється особливо актуальною.

Таким чином, запропоновані тренінги будуть корисними для студентської молоді і повинні принести позитивні зміни у свідомості молодих людей з питань самореалізації як механізму соціальної адаптації та як засобу попередження правопорушень в НТУУ «КПІ».

Мета тренінгу:

— соціальна адаптація молоді в студентському середовищі та освітньому просторі НТУУ «КПІ» взагалі;

— підвищення рівня мотивації молоді до самореалізації та самоактуалізації у різних сферах діяльності студентства НТУУ «КПІ» як процесу розкриття, випробування, розгортання та здійснення можливостей індивіда;

— ознайомлення учасників з поняттям «правопорушення», видами правопорушень та відповідальністю, що передбачена за їх здійснення;

— підвищення рівня мотивації до усвідомлення потреби у дотриманні правил внутрішнього розпорядку НТУУ «КПІ» та правил проживання у Студмістечку НТУУ «КПІ»;

— виховання високої культури дозвілля в студентської молоді;

— мотивація молоді до ведення здорового способу життя.

Дані заняття проходитимуть до 01 листопада 2013 року щодня протягом 6 годин (погодинно для 1-ї групи чисельністю 50 осіб) о 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 та 16:30 в приміщенні Студентської соціальної служби НТУУ «КПІ» за адресою: вул. Борщагівська, 144.