Після публікації інформації про стипендіальне забезпечення студентів, надійшло багато питань щодо стипендіального забезпечення студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуваня.   

Останнє підвищення соціальної стипендії для студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відбулося у січні 2009 року. Саме тоді соціальна стипендія збільшилась на 100 грн. і становить 1160 грн. Щодо звичайної академічної стипендії, то останнє її підвищення відбулося у вересні 2008 року, і  її розмір становить 530 грн.

Щодо підвищеної стипендії для студентів-сиріт, то відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року (далі Порядок), студенти вищих навчальних закладів з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. отримують (за п’ятибальною шкалою оцінювання):

№ п/п

Успішність

Соціальна стипендія

(пункт 12-1)
Мінімальна академічна стипендія

(пункт 12)
Збільшення за відмінне навчання

(пункт 13)

1. 3,00 -4,99 1160 0 0
2. 5,00 1160 0 60 грн.
  • соціальну стипендію (абзац другий пункту 12-1 Порядку) – всі студенти незалежно від успішності.
  • збільшення розміру призначеної стипендії – додатково до соціальної виключно у разі відмінного навчання. Відповідно до пункту 13 порядку така академічна стипендія складає 60 гривень на місяць.

Мінімальну академічну стипендію у розмірі 530 грн. на місяць студенти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, НЕ ОТРИМУЮТЬ!

Щодо виплат коштів на харчування, повідомляємо, що вартість натурального продуктового набору в день у грошовому забезпеченні з 1 січня 2011 року становить:

43,52 грн./день  для студентів-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпечені та 17,41 грн./день – для студентів-сиріт під піклуванням.

 Вартість натурального продуктового набору вираховується Головним управлінням освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради на основі даних Головного управління статистики, тому ВНЗ ніяким чином не впливає та не визначає суми харчування, які отримують студенти-сироти.