З метою підвищення життєвого рівня і заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності студентів, які навчаються за державним замовленням в НТУУ „КПІ” може виплачуватися матеріальна допомога та премія.

Матеріальна допомога надається студентам, які її потребують, як правило, не частіше одного разу на календарний рік на підставі особистої заяви та доданих до неї відповідних підтверджуючих документів. Розмір матеріальної допомоги становить не більше 1,7 мінімальної ординарної стипендії, тобто не більше ніж 900 грн. НЕ ОПОДАТКОВУЕТЬСЯ, ЯКЩО ЗАГАЛЬНА СУМА МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ЗА РІК НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 1320 грн.

В особливих випадках (смерть одного з батьків, народження дитини і т.ін.) розмір матеріальної допомоги становить 2 мінімальні ординарні стипендії, тобто 1060 грн. В такому випадку нарахування коштів здійснюється з централізованого фонду соціальної допомоги Університету на підставі наданих документів. НЕ ОПОДАТКОВУЕТЬСЯ, ЯКЩО ЗАГАЛЬНА СУМА МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ЗА РІК НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 1320 грн.

Премія надається студентам за успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності, її розмір становить не більше 1,51 мінімальної ординарної стипендії, тобто не більше 800 грн.

 

Максимальний розмір нарахування

ПРЕМІЇ

Відрахування 15% податку на дохід

Максимальний розмір виплати

800

120

680

 

Примітка: СУМИ НАРАХУВАНЬ ВКАЗАНІ БЕЗ ВРАХУВАННЯ СПЛАТИ 1% ЧЛЕНСЬКОГО ВНЕСКУ  ПРОФСПІЛКОВОМУ КОМІТЕТУ СТУДЕНТІВ НТУУ «КПІ».