Договірне право – твоя стихія? Ти цікавишся тонкощами відносин з контрагентами? Ти можеш будь-які правовідносини викласти у вигляді договору? Тоді ця інформація для тебе:

Стартує Перший стипендіальний конкурс Ліги студентів за підтримки ЮФ «Спенсер і Кауфманн» з договірного права.

Теми, завдання конкурсних робіт та положення про конкурс розміщені на сайті ligauba.org.ua.

Конкурсні роботи надсилаються на адресу: competition@ligauba.org.ua

Строк прийому робіт – з 20 листопада по 20 грудня.

За детальною інформацією звертайся:

Бондаренко Інна — 093 727 53 46

Ковцун Христина — 093 779 11 36

Гвоздецький Андрій — 095 608 59 30

Впевнений, що ти договірне право – це твоє? Тоді пиши роботу і забирай премію:

5 тис. грн – перше місце

3 тис. грн – друге місце

2 тис. грн – третє місце

Робота надсилається разом з анкетою, яку можна скачати за посиланням:

https://docs.google.com/a/ligauba.org.ua/document/d/16stSTWD8hpyt7cyKWPFcebf2ZozQw2swRrbR4yJKIhQ/edit

Детальніша інформація:

http://www.ligauba.org.ua/index.php?option=com_eventlist&view=details&id=35%3Ai------&Itemid=40&lang=uk

Увага! Для участі у конкурсі необхідно виконати такі 3 завдання:

1. Двосторонній або трьохсторонній договір поруки: природа договору, законодавство, судова практика.

2. Страхування в Україні: суброгація проти регресу.

3. Визнання договору купівлі-продажу недійсним та реституція як способи захисту цивільного права.

У 2010 році громадяни А і Б продали громадянці В належну їм на праві спільної часткової власності квартиру. В свою чергу в 2011 році громадянка В уклала з громадянином С договір купівлі-продажу нерухомого майна, предметом якого крім вказаної квартири, була інша квартира, яка також належала громадянці В на праві приватної власності. Згодом громадянина А і Б звернулися до суду з позовом до громадянки В і С про визнання недійсними згаданих договорів купівлі-продажу та виселення громадянина С із квартири, посилаючись на те, що під час укладення договору купівлі-продажу вони перебували у стані алкогольного сп’яніння середнього ступеня тяжкості та не усвідомлювали, що відчужують квартиру. Під час судового розгляду з’ясувалося, що у 2012 році громадянка В померла, спадкоємці не прийняли спадщину.

Дайте правову оцінку ситуації. Яке рішення повинен прийняти суд? Чому?

Положення

про Перший Стипендіальний конкурс Ліги студентів

Асоціації правників України

за ініціативи та підтримки ЮФ «Спенсер і Кауфманн»

1. Загальні положення

1.1. Стипендіальний конкурс Ліги студентів Асоціації правників України наукових, порівняльних та аналітичних (далі – «Конкурс») проводиться з метою професійного розвитку студентів та заохочення їх до здійснення досліджень у сфері договірного права.

1.2. Конкурс організовується Лігою студентів Асоціації правників України та проводиться за ініціативи та підтримки юридичної фірми «Спенсер і Кауфманн» серед студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів України.

2. Учасники конкурсу

2.1. У Конкурсі можуть брати участь студенти юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування (далі – «Учасник»).

2.2. Учасник може взяти участь у Конкурсі незалежно від рівня академічної успішності, наявності рекомендацій деканату, вченої ради, кафедр, отримання державних або інших видів стипендій, заохочень, рівня доходів тощо.

3. Організаційний комітет і Стипендіальна комісія Конкурсу

3.1. До складу Організаційного комітету Конкурсу (далі – Оргкомітет) входять члени Ліги студентів Асоціації правників України. Оргкомітет забезпечує проведення Конкурсу: координує роботу членів Стипендіальної комісії Конкурсу (далі – «Стипендіальна комісія»), веде листування із Учасниками Конкурсу та виконує інші обов’язки, покладені на нього цим Положенням.

3.2. Стипендіальна комісія розглядає, оцінює конкурсні роботи та визначає переможців Конкурсу. До складу Стипендіальної комісії входять: ініціатор Конкурсу, фахівці з відповідних галузей права – Партнери ЮФ «Спенсер і Кауфманн» та представник Ліги студентів Асоціації правників України.

4. Порядок проведення Конкурсу

4.1. Конкурс проводиться з 5 листопада 2012 року по 25 січня 2013 року в 3 етапи:

І етап – інформаційне забезпечення конкурсу – з 5 листопада 2012 року по 20 грудня 2012 року.

ІI етап – подання конкурсних робіт з 20 листопада по 20 грудня 2012 року. Визначення 10 кращих робіт та запрошення їх авторів до Києва на святкову церемонію – до 20 січня 2012 року.
IІI етап — визначення трьох переможців. Нагородження грамотами й преміями під час святкового обіду – 25 січня 2013 року.

5. Порядок подання та оформлення конкурсних робіт

5.1. До розгляду Стипендіальної комісії приймаються виключно індивідуальні, раніше не опубліковані роботи, написані російською або українською мовами, які відповідають тематиці Конкурсу, є дослідницькими за своїм характером, відзначаються актуальністю, конкретністю, глибиною розкриття теми, логічністю і послідовністю думок, відповідають вимогам до оформлення наукових робіт.

5.2. Конкурсні роботи надсилаються учасниками на електронну адресу competition@ligauba.org.ua до 20 грудня 2012 року

5.3. В темі листа зазначати «ПІБ Учасника».

У додатках прикріпляти наступні файли:

1) стаття у Word-форматі 97 — 2003;

2) анкета з мотиваційним листом (в одному файлі).

5.4. Вимоги до друку: Шрифт Times New Roman; розмір 14; інтервал 1,5. Поля сторінки: зліва – 3 см, праворуч – 1.5 см, зверху та знизу сторінки – 2 см.

5.5. Загальний обсяг конкурсної роботи: від 5 до 15 сторінок А4. Робота обов'язково повинна мати назву і список використаної літератури.

Список використаних джерел та літератури оформлюється в алфавітному порядку і розміщується в кінці тексту роботи. Посилання на літературу здійснюється в квадратних дужках: перша цифра позначає номер позиції зі списку літератури, друга цифра — сторінку посилання, цифри між собою відокремлюється крапкою з комою.

5.6. Ознайомитись з електронним варіантом Положення та отримати бланки анкети учасника можна на сайті Ліги студентів Асоціації правників України www.ligauba.org.ua

5.7. Учасника конкурсу може бути дискваліфіковано за одностайним рішенням Стипендіальної комісії у випадках:

— невідповідності роботи вимогам Конкурсу;

— подання для участі у Конкурсі роботи, авторство якої належить іншій особі.

6. Нагороди переможців Конкурсу

6.1. Переможці конкурсу будуть нагороджені грамотами та грошовими преміями, кож можуть бути запрошені на стажування до ЮФ «Спенсер і Кауфманн».

Грошові премії:

1 місце – 5 000 гривень; 2 місце – 3 000 гривень; 3 місце — 2 000 гривень.