Методика написання проекту соціально-профілактичної акції

Проектна пропозиція соціально-профілактичної акції має складатись з:

— назви проекту, що відображає мету втілення заходу в життя;

— назви команди;

— інформації про авторів проекту – ПІБ, факультет, група, № гуртожитку, курс;

— актуальності теми проектної пропозиції, яка включає сучасний стан проблематики та важливість втілення проекту;

— мети проектної пропозиції;

— завдань проекту, на виконання яких націлена проектна робота;

— плану реалізації проекту, до якого входять підготовчий етап, етап реалізації та завершальний етап;

— переліку ресурсів, необхідних для реалізації проектної роботи;

— висновків та результатів реалізації проекту (короткострокових та довгострокових результатів).

Структура проектної пропозиції має виглядати так:

Проект/проектна пропозиція на тему «____________»

Назва команди

Автори проекту (ПІБ, факультет, група, № гуртожитку, курс)

Розділ 1. Актуальність, мета та завдання проектної пропозиції

Актуальність. (Близько 2-х абзаців – описання наявної ситуації з обраної проблематики та особливостей зміни ситуації при втіленні проекту в життя).

Мета проекту. (1-2 речення)

Завдання проектної роботи. (Описується перелік завдань (близько 6шт.), які планується реалізувати на різних етапах проекту).

Розділ 2. План реалізації проекту.

1. Підготовчий етап. (Описуються завдання (близько 2-х шт.) етапу підготовчих робіт – наприклад: пошук інформації, обрання тематики, визначення ресурсів, необхідних для реалізації, місця та терміну проведення тощо).

2. Етап реалізації. (Описуються завдання (близько 2-х шт.) на даний етап, тобто особливості проведення соціально-профілактичної акції).

3. Завершальний етап. (Описуються завдання (близько 2-х шт.) завершального етапу – перевірка результатів, написання висновків та представлення їх у виді презентації в PowerPoint).

Розділ 3. Ресурси, необхідні для реалізації проекту.

(Кількість осіб, залучених до виконання завдань проекту, перелік матеріалів (наприклад, канцелярські товари) необхідних для реалізації соціально-профілактичної акції).

Розділ 4. Кінцевий результат проекту.

(Визначення короткострокових та довгострокових результатів проекту та короткі висновки – 5-6 речень).

Цю саму інформацію ви можете скачати тут project marafon