Відповідно до статей 57, 67 Кодексу законів про працю України та з метою створення сприятливих умов для відпочинку студентів, аспірантів, докторантів, працівників НТУУ «КПІ», раціонального використання робочого часу, підтримання внутрішнього порядку в навчальних корпусах, студентських гуртожитках, на території НТУУ «КПІ», а також в підрозділах, забезпечення протипожежного режиму на об’єктах НТУУ «КПІ» та безаварійної роботи інженерно-технічних служб у неробочі та святкові дні,

Оголошуються неробочими днями: 31 грудня 2011 року та 1, 2, 7, 8, 9 січня 2012 року.

Керівникам структурних підрозділів університету пропонується організувати роботу підрозділів за відповідними внутрішніми розпорядженнями з урахуванням специфіки роботи університету під час зимових канікул студентів, з метою створення сприятливих умов для відпочинку студентів, аспірантів, докторантів, працівників НТУУ «КПІ», раціонального використання робочого часу із збереженням 40 годинного робочого тижня підрозділів, що забезпечують навчальний процес.

Пропонується оголосити робочими днями для виконання п.3 наказу № 4-509:

— суботу 17 грудня 2011 року з відпрацюванням у цей день за вівторок 3 січня 2012 року;

— суботу 24 грудня 2011 року з відпрацюванням у цей день за середу 4 січня 2012 року;

— суботу 14 січня 2012 року з відпрацюванням у цей день за четвер 5 січня 2012 року;

— суботу 21 січня 2012 року з відпрацюванням у цей день за п’ятницю 6 січня 2012 року.

Режим роботи осіб, що навчаються (студенти, аспіранти, тощо) та викладачів залишити без змін відповідно до наказу № 4-509 від 22.11.2011 року.