Новий авторський міжнародний проект оголошує конкурс для студентів  щодо написання літературного есе на тему: «Полюби моє місто так, як люблю його я».

В есе має бути надана інформація стосовно міста, розповіді та історії про цікаві з погляду учасника конкурсу архітектурні памятки, місця та події що там відбувалися.

Вимоги щодо есе: загальний размір не больше 3 сторінок 12 шрифту Times New Roman; має бути викладено українською/російською або английською мовами; інформація має викладатися лаконічно та цікаво поза зоною політики; текст може бути доповнений фотографіями, при цьому загальний розмір файлу не має бути більшим ніж 1 Мб, а загальна кількість сторінок -4.

Вимоги до учасників: студенти 1-4 курсів ВУЗів; вільне володіння мовою викладання; схильність до написання літературних творів та знання історії; грамотність.

Крім цього учасник має надати наступну особисту інформацію : ПІБ, ВУЗ, стислі дані щодо себе та сфери своїх інтересів, контактну інформацію.

Автори найкращих есе будут запрошені до співробітництва на платній основі, без відриву від навчального процесу, з можливістю творчих відряджень за кордон.

Автор есе — переможець отримає грошову винагороду у розмірі USD 300.

Кінцевий термін для надсилання есе 30 вересня 2011 года.

Есе має бути надіслано на е-мейл  mycityua@chiboco.com до уваги Аліси Шульгіної з приміткою «Есе — місто України» у полі теми листа.

Плагіат в будь-якій формі (есе повністю або частини без посилань) буде виключено з Конкурсу.

Джерело : studnews.org.ua