ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

від 5 червня 1996 року
N 226/96-ВР

Про встановлення іменних стипендій Верховної
Ради України студентам вищих закладів освіти

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 32, ст. 154)

З метою морального і матеріального заохочення здобуття вищої освіти студентами вищих закладів освіти Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Заснувати для студентів вищих закладів освіти всіх рівнів акредитації, які виявили особливі успіхи в навчанні та науковій роботі, 500 іменних стипендій Верховної Ради України, у тому числі:

75 стипендій – студентам вищих закладів освіти I і II рівнів акредитації;

325 стипендій – студентам вищих закладів освіти III і IV рівнів акредитації.

2. Установити розміри іменних стипендій Верховної Ради України з 1 вересня 1996 року виходячи з розмірів стипендій, передбачених для студентів вищих закладів освіти I і II, III і IV рівнів акредитації, які навчаються на відмінно, збільшених на коефіцієнт 3,2.

3. Установити, що призначення іменних стипендій студентам вищих закладів освіти провадиться наказами керівників міністерств і відомств, яким підпорядковані заклади освіти, щорічно з 1 вересня на один навчальний рік за наслідками екзаменаційних сесій.

4. Доручити Міністерству освіти України розподіляти іменні стипендії між міністерствами і відомствами, яким підпорядковані вищі заклади освіти, у межах кількості стипендій, встановлених Верховною Радою України.

5. Міністерству освіти України в місячний термін розробити і за погодженням з Комісією Верховної Ради України з питань науки та народної освіти затвердити положення про порядок призначення іменних стипендій Верховної Ради України.

6. Кабінету Міністрів України при розробці проектів державного бюджету щорічно передбачати бюджетні асигнування, необхідні для виплати іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих закладів освіти.

  Голова Верховної Ради України   О.МОРОЗ