ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 1994 р. N 744

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам

(У назві і тексті Положення слова «стипендії Президента України» в усіх відмінках замінено словами «академічні стипендії Президента України» у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 882 від 12.07.2004)

1. Академічні стипендії Президента України призначаються студентам-відмінникам вищих навчальних закладів України та аспірантам, які найбільш відзначилися в навчальній та науковій роботі. (Розміри стипендій Президента України студентам-відмінникам та аспірантам з 1 січня 1995 р. Збільшено в 1,17 разу згідно з Постановою КМ N 45 від 20.01.95)

(Абзаци другий, третій та четвертий пункту 1 втратили чинність на підставі Постанови КМ N 1542 від 23.12.96)

2. Кандидати на отримання академічної стипендії Президента України висуваються вченими (педагогічними) радами вищих навчальних закладів.

3. Призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів здійснюється двічі на рік за результатами екзаменаційної сесії протягом місяця після її закінчення, аспірантам – один раз на рік наказами керівників міністерств і відомств, у функціональному управлінні яких перебувають вищі навчальні заклади.

4. Академічні стипендії Президента України студентам вищих навчальних закладів виплачуються після отримання наказу про їх призначення з першого числа місяця, що настає після закінчення екзаменаційної сесії, аспірантам – з дня призначення стипендії.

5. Розподіл академічних стипендій Президента України між вищими навчальними закладами різних рівнів акредитації здійснюється міністерствами, відомствами, у функціональному управлінні яких вони перебувають, у межах кількості стипендій, встановленої Міністерством освіти.

6. Позбавлення студентів вищих навчальних закладів та аспірантів академічних стипендій Президента України може бути здійснено рішенням вчених (педагогічних) рад за умови затвердження його керівникам міністерств і відомств, у функціональному управлінні яких перебувають вищі навчальні заклади.