КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 грудня 1996 р. N 1542

Про впорядкування виплати стипендій аспірантам, а також академічних стипендій Президента України, іменних стипендій студентам, учням навчальних закладів та аспірантам

(Дію Постанови поширено на ад'юнктів, слухачів та курсантів військових навчальних закладів Міністерства оборони згідно з Постановою КМ N 549 від 23.04.98 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 882 від 12.07.2004 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Абзац перший розділу II додатка N 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 1993 р. N 50 «Про стипендіальне забезпечення студентів, учнів, слухачів навчальних закладів, а також аспірантів і докторантів» (ЗП України, 1993 р., N 4-5, ст. 70) викласти в такій редакції:

«Аспірантам і клінічним ординаторам вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів та установ, що фінансуються з державного бюджету, стипендія встановлюється на рівні посадового окладу за попереднім місцем роботи з урахуванням наступних змін в оплаті праці, але не вище посадового окладу викладача-стажиста».

2. Установити, що розмір академічної стипендії Президента України для учнів професійно-технічних, студентів вищих навчальних закладів дорівнює 4,375 мінімальної академічної стипендії учнів професійно-технічних, студентів вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації. (Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ N 882 від 12.07.2004)

Академічні стипендії Президента України виплачуються аспірантам у розмірі посадового окладу викладача-стажиста, збільшеного на 25 відсотків. (Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 882 від 12.07.2004)

3. Установити, що розмір академічної стипендії імені М.С. Грушевського дорівнює 3,75 мінімальної академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації. (Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ N 882 від 12.07.2004)

Академічні стипендії імені М. С. Грушевського виплачуються аспірантам у розмірі посадового окладу викладача-стажиста, збільшеного на 15 відсотків. (Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 882 від 12.07.2004)

4. Установити, що розмір іменних академічних стипендій, заснованих Кабінетом Міністрів України, дорівнює 3,125 мінімальної академічної стипендії учнів професійно-технічних, студентів вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації. (Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 882 від 12.07.2004)

5. Доручити Міністерству освіти у двотижневий термін затвердити перелік гірничих спеціальностей, за якими призначаються академічні стипендії Президента України студентам вищих та учням професійно-технічних навчальних закладів, які навчаються за цими спеціальностями. (Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 882 від 12.07.2004)

6. Установити, що академічні стипендії Президента України учням професійно-технічних навчальних закладів та академічні стипендії імені М. С. Грушевського студентам вищих навчальних закладів та аспірантам призначаються у порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1994 р. N 744 «Про затвердження Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам» (ЗП України, 1995 р., N 1, ст. 19). (Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 882 від 12.07.2004)

7. Визнати такими, що втратили чинність, абзаци другий, третій і четвертий пункту 1 Положення про порядок призначення стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1994 р. N 744 (ЗП України, 1995 р., N 1, ст. 19) в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 січня 1996 р. N 37 (ЗП України, 1996 р., N 5, ст. 163) та постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 р. N 835.

8. Ця постанова набирає чинності з 1 грудня 1996 року.

 

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО